Svensson filmproduktion

LOs avdelning Facket Försäkrar har haft samma koncept i 8 år. Vår uppgift var att skapa en ny visuell värld där vi kan skapa kampanjer som ska upplysa människor om att de kan ha pengar att hämta.

Svensson gör fullskaliga filmproduktioner inhouse. Fördelen för våra kunder är att det då inte faller bort viktig kunskap om kampanjens idé mellan olika leverantörer. Det skapar istället en effektivitet i projektet som gagnar alla inblandade, både ur ett tids- och kostnadsperspektiv.

Kontakt

08-46 46 466
info@svenssonkmn.se
Luntmakargatan 26
111 37 Stockholm

Vill du bli en glad kund?

Då är det Per du ska prata med.
per@svenssonkmn.se
+46 70 200 60 22

simple logo