Idéer som sprider sig

Svensson Reklam

Kund: Kommunal

Världens viktigaste jobb

Är du förälder så finns det ett jobb som övertrumfar de flesta andra i viktighet. Se vår hyllningsfilm till denna yrkesgrupp. Uppdragsgivare: Kommunal. Filmen är en del i en större kampanj för att visa att Kommunal ser och kämpar för att förbättra villkoren för dessa.