Gemfast – Rymden

Fastighetsbolaget Gemfast förvärvade en anonym 90-tals-låda på Hornsgatan i Stockholm, känd som Tyrénshuset. Tillsammans förvandlade vi den till Rymden.

Vad kallar man ett stort hus med stora ytor och näst intill oändliga möjligheter? Rymden förstås.

Ett särskiljande och lekfullt koncept som går att fylla med en mängd av innehåll – vilket är en absolut nödvändighet för en ännu outhyrd kontorsfastighet.

Arbetet med att skapa Rymden startade med en workshop, ledd av Svensson, tillsammans med arkitekter, inredningsarkitekter, fastighetsägare och uthyrningsansvariga.

Tillsammans skapade vi idéer och ingångar för att låta det konceptuella och kommunikativa gå hand i hand med både det affärsmässiga och själva inredningen.

Sedan tog vi det konceptuella arbetet vidare med en grafisk profil, tonalitet, manér, kommunikation och hemsida.