Jag är en återvinnare

När den allmännyttiga bostadsstiftelsen Signalisten bad oss hjälpa dem att få deras hyresgäster att sopsortera mer så tog vi avstamp i den krassa sanningen: det är krångligt, tråkigt och ganska opraktiskt att sopsortera. Konceptet Jag är en återvinnare tog därför utgångspunkt i vad hyresgästerna personligen hade att vinna på att förändra sitt beteende.

Vi började med att göra själva soprummet till en trevligare plats. Vi bytte namn på återvinningsrummet till Miljöstugan. Det skulle signalera en plats alla ansvarar för att ta hand om, precis som tvättstugan. Inredningen ändrades från grå betongbunker till en färgsprakande, positiv och – för all del – informativ värld.

En verktygslåda för beteendeförändring

För att Signalisten skulle kunna arbeta själva med konceptet under lång tid tog vi fram en verktygslåda med förslag på insatser och enheter som skulle hjälpa till med beteendeförändringen, t ex bärpåsar och informationsmaterial i samma färgglada stil som miljöstugan. 

Signalisten sopsortering

Ett vinnande koncept

I kommunikationen berättade vi vad återvinnande av vanliga material sparade för just dig som hyresgäst. Det skulle vara lätt för Signalistens hyresgäster att förstå allt de hade att vinna på att återvinna. Att miljön, samhället och hela vida världen också vinner på det, det kommer av bara farten.

Signalisten återvinn
Signalisten Återvinn

Kontakt

+46 8 411 68 90
info@svenssonkmn.se
Brännkyrkagatan 56
118 22 Stockholm

Vill du bli en glad kund?

Då är det Yvonne du ska prata med.
yvonne@svenssonkmn.se
+46 76 761 20 01

simple logoNacka Forum Reklam